Integritetspolicy

Behandling av personuppgifter vid Varekils Djurklinik AB

2018-05-23 har persondatapolitik dvs sekretess och integritetspolicy upprättats enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Vi värnar om din integritet. Du skall känna dig trygg när du anförtror oss dina personuppgifter. Därför har vi upprättat den här policyn. Varekils Djurklinik är ansvarig för att dina personuppgifter behandlas korrekt och säkert.

 

Personuppgifter behandlas av två syften: Identifikation av djur och ägare samt identifikation av kund.

 

Underlaget för behandling är:

*Identifikation av djur och djuägare skall finnas som en del av djurets journal enligt Jordbruksverkets ”Föreskrifter för djurhållare och personal inom djurens hälso- och sjukvård”.Detta innebär att uppgifterna skall bevaras i minst fem år räknat från dagen för sista konsultation. Sedan kommer uppgifterna att raderas om inte annat skriftligen överenskommits mellan Varekils Djurklinik och kund.

*Fakturor och underlag som hör tiill företagets räkenskapsinformation bevaras enligt bokföringslagen fram till och med det sjunde året efter utgången av det kalenderår då räkenskapsåret avslutades.

*Om du har önskemål om att vi skall spara dina personuppgifter utöver den tid som krävs enligt ovan, kan du underteckna ett samtycke om utökad bevaring.

*Vi kan kontakta dig med information vi anser kan ha intresse för dig och ditt djur.

Om du inte önskar detta är det bara att meddela oss.

 

Personuppgifter som behandlas

Vi har enbart registrerat de personuppgifter om dig som du själv har upplyst oss om. Det rör sig om namn, adress och kontaktuppgifter. För att kunna skriva e-recept kan vi ha registrerat ditt person- eller organisationsnummer. Ditt djurs ID-märkning och försäkringsnummer räknas också som personuppgift, då de kan härledas till dig. Djurets sjukdomshistorik är inte en personuppgift.

 

Utlämnande av personuppgifter

För att du och ditt djur skall kunna identifieras korrekt, används dina personuppgifter i förbindelse med vår kommunikation med:

*Försäkringsbolag – med anledning av att du ombett oss direktreglera en skada.

*Externa laboratorier – med anledning av diagnostiska test vi själva inte kan utföra på kliniken.

*Remitterande veterinär – Om vi avtalar att vi ska remittera ditt djur till en annan veternär, skickas journalutdrag till denna. Om en veterinär har remitterat sitt djur till oss, skickas remissvar till denna veterinär.

Ovanstående utlämnande av personuppgifter kommer alla att vara avtalade mellan oss och anses således att kunna företas utan särskilt skriftligt samtycke.

Tillgång till personuppgifterna

Tillgång till personuppgifterna har enbart vår personal och personer som arbetar på vårt uppdrag enligt ovan. Kontakta oss om de personuppgifter vi har registrerat behöver ändras eller om du vill ha en utskrift av de personuppgifter vi har på dig.

Radering av personuppgifter

Radering av dina personuppgifter sker automatiskt när du inte längre anses vara kund hos oss. Det vill säga när vi inte undersökt eller behandlat något djur du äger under de senaste fem åren. Räkenskapsinformation raderas dock upp till två år senare enligt kraven i bokföringslagen.

Om du önskar att vi har kvar dina personuppgifter och därmed kan identifiera dina djur utöver denna period, kan du be oss om UTÖKAD BEVARING.

Har vi ett ekonomiskt mellanhavande kommer  vi naturligtvis också att bevara dina uppgifter.

Vi genomför radering varje kvartal.