Inför kastrering

Information inför kastration av din hund

Till dig som väljer att låta kastrera din hund på Varekils Djuklinik vill vi här lämna information om några saker som är viktigt att tänka på.

 • Utfodra inte hunden efter kl. 22.00 på kvällen innan operationsdagen, men den skall ha fri tillgång till vatten.
 • Hunden bör badas dagen innan operationen med ett milt hundschampo.
 • Eventuell avbokning av operationstid bör meddelas till oss senast 48 timmar innan operationen annars debiteras en del av operationskostnaden.
 • Hunden bör vara väl rastad på morgonen innan den lämnas in för operation.
 • Ingreppet utförs under allmän narkos. Hunden får stanna på kliniken under dagen för observation. Innan och under operationen ges smärtlindring och dropp.
 • Det är en fördel att kontrollera din hunds hälsostatus med ett blodprov innan den sövs. Om du väljer detta tillkommer en kostnad.
 • Vi vill gärna göra en kostnadsfri efterkontroll påföljande dag så att vi får se att din hund mår bra.
 • Kontrollera såret dagligen. Om det svullnar, vätskar sig eller ser konstigt ut på något sätt skall du kontakta oss. Hunden ska ha krage på sig så att den inte slickar eller biter på såret.
 • Efter operationen ska hunden ta det lugnt i ca 14 dagar, dvs koppelrastas, gå korta promenader, inte busa eller leka med andra hundar. Stygnen tas bort efter 10-12 dagar, kostnadsfritt hos oss. Hanhundar sys ibland med stygn på insidan och dessa ska inte tas bort.
 • Vi vill att du ska vara medveten om att även om komplikationsrisken är mycket liten, så finns det alltid en risk vid sövning och operation. Försäkringsbolagen ersätter vanligtvis inte komplikationer till följd av kastration, utan det eventuella merkostnaderna får man stå för själv. Komplikationsrisken är något större på tikar av jätteras (tex. Sankt Bernhard, Grand Danois, New Foundland). Där kan man överväga om ingreppet bör utföras på ett djursjukhus företrädesvis med titthålskirurgi.
 • Det är viktigt att du känner till att det finns för- och nackdelar med kastration. Fördel är att kastration förebygger flera sjukdomstillstånd. Nackdelar är ökad benägenhet för övervikt (som enkelt kan kontrolleras med viktkontroller och anpassad fodergiva), ökad risk för inkontinens hos ffa tikar och förändrad pälskvalitet hos vissa individer. Beteendeproblem som beror på könsdriften kan bli bättre eller försvinna vid en kastration. Däremot löser man inte andra beteendeproblem som tex. aggressivitet pga rädsla. Vi tar inte ställning för eller emot kastration utan vill att du ska göra ett medvetet val.

 

Med Vänlig Hälsning

Varekils Djurklinik

VACCINATION

Vi har endast bokade besök. Ring oss på telefon för att boka ditt vaccinationsbesök eller boka online.